Politica GDPR

1. IDENTIFICAREA CLIENTULUI / PARTENERULUI :

In nume personal, in calitate de Client/Partener (cumparator, locatar, beneficiar, comodatar, deponent, curtier etc.),  în relatia comerciala cu SUPREMA PLUS SRL, in calitate de Operator, prin prezentul document, fiind informat de Operator cu privire la drepturile mele referitoare la protectia datelor (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de opozitie, dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor),

declar că sunt de acord si consimt în mod liber si expres că SUPREMA PLUS SRL poate prelucra datele mele personale în următoarele conditii :

 

2. IDENTIFICAREA OPERATORULUI :

SUPREMA PLUS SRL cu sediul in loc.Apahida,jud.CLUJ,str.Libertatii,nr.63 si PL loc.Cluj-napoca,jud,CLUJ,Calea Dorobantilor,nr.18-20 înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3326/2012, CUI RO 31009867,

Politica GDPR in cadrul SUPREMA PLUS SRL disponibila si pe pagina https://www.transilvaniamarket.ro

 

3. DATE PERSONALE PRELUCRATE

- nume, prenume,

- adresa de domiciliu,

- Cod Numeric Personal (CNP), datele de identificare si emitere din CI, pasaport, permis, nr. de telefon si adresă de e-mail,

- cont bancar, cod IBAN

 

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE SI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hârtie si electronic (dupa caz)

Temeiul si Scopul procesării:

- incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

- îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

- în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terțe parti.

 

5. DURATA PROCESĂRII. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA, DREPTUL DE A FI UITAT

Sunt de acord ca Operatorul să colecteze si să prelucreze datele mele personale mentionate mai sus pe toată durata contractului/relatiei comerciale sau pe o durata de 10 ani (care este mai lunga), daca legea nu dispune altfel. După această perioadă, îl voi informa (în scris) pe Operator dacă poate continua să păstreze si să prelucreze datele mele personale sau nu, cerându-i să actioneze în consecintă pozitiv (continuarea procesării)/negativ (retragerea consimtământului).

De asemenea, îl voi notifica pe Operator dacă voi decide retragerea consimtământului de prelucrare a datelor personale înainte de exipirarea duratei mai sus mentionate.

Înteleg că retragerea consimtământului operează pentru viitor, de la data notificării scrise adresate Operatorului si poate fi însotită de notificarea specifică de a fi uitat, în cazul în care decid că nu voi mai cumpăra produse si servicii de la SUPREMA PLUS SRL sau ca nu voi mai intra in alte relatii comerciale cu aceasta.

Dacă voi omite să informez pe Operator despre retragerea consimtământului, sunt de acord ca Operatorul să continue prelucrarea datelor mele personale până la trimiterea informării/notificării.

 

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL. INTENTIA DE TRANSFER A DATELOR PERSONALE

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

(i) OPERATORUL

- pentru incheierea si executarea Contractului (relatiei comerciale cu Operatorul),

- pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului;

- în scopul interesului legitim al operatorului si/sau al unei terțe parti.

- pentru informatii specifice/oferte de noi produse/promotii, oferte speciale/invitatii la evenimentele organizate de companie/servicii – prin intermediul e-mail-ului sau prin intermediul curieratului sau postei

 

 

Înteleg că am dreptul să imi exprim sau nu consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale, inclusiv in scopuri de marketing fără consecinte negative legate de executarea relatiei comerciale cu Operatorul. De asemenea, înteleg că si în ipoteza în care mi-am exprimat consmitamantul, pot modifica această optiune oricând ulterior, cu informarea corespunzătoare a Operatorului.

 

(ii) PARTENERII OPERATORULUI

-direct implicati in derularea relatiei comerciale

-institutii si autoritati publice

-parteneri implicati in respectarea obligatiilor legale si de satisfacere a interesului legitim de catre Operator

În această situatie, Operatorul trebuie să notifice pe partenerii săi despre cea din urmă decizie a mea privind prelucrarea datelor personale.

Înteleg că Operatorul nu intentionează să transfere datele mele personale către terte-părti, altele decât cele mentionate mai înainte si cu care am fost de acord în mod expres.

 

7. ALTE DREPTURI ALE CLIENTULUI/PARTENERULUI CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Am fost informat de Operator că am dreptul:

a) de a fi informat despre si de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Operator sau transferate către Destinatarii mentionati mai sus;

b) de a modifica, corecta, actualiza datele personale;

c) de a fi sterse datele personale din evidenta sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimtământul pentru prelucrări viitoare;

d) dreptul la portabilitatea datelor;

e) dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor Personale din România cu privire la procesarea datelor mele personale.

 

 

* * *

Confirm că am citit cu atentie acest formular si am înteles ce date personale sunt prelucrate, în ce scopuri si către cine vor fi disponibile aceste date.

Am fost informat despre drepturile mele privind datele personale prelucrate, în special despre dreptul de retragere a consimtământului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.

 

Semnez acest formular în cunostintă de cauză despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la Protectia Datelor nr. 679/2016.Atest si confirm datele completate.

 

Nota de informare privind protecția datelor personale pe website-ul Societății SUPREMA PLUS

Societatea SUPREMA PLUS., în calitate de autor, proprietar, administrator al www.transilvaniamarket.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea informării sau efectuării de alte operațiuni.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, SUPREMA PLUS are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

SUPREMA PLUS se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.transilvaniamarket.ro.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SUPREMA PLUS în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SUPREMA PLUS le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc);
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
 • informaţii despre promoţii prin poşta şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele SUPREMA PLUS sau ale firmelor partenere;

 

SUPREMA PLUS poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Societatii SUPREMA PLUS şi ale site-ului www.transilvaniamarket.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SUPREMA PLUS. poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informari în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertarii serviciilor oferite de SUPREMA PLUS

Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.

Utilizăm cookie-urile pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum pot să controlez sau să şterg cookie-urile?

Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).

În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi Site-ul www.transilvaniamarket.ro

 

Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie.

 

 

 

 

CONTACT RAPID

Telefon:
 
  +40 745 592386 
+40 744 521481
 

+40 745 858476 - uniforme

 
 
 


 

Ultimele cautari